Eettiset ohjeet

FENGSHUI-KONSULTIN EETTISET OHJEET

Ohjeiden tarkoitus
Fengshui-konsultin eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea konsulttia hänen työssään sekä turvata asiakkaan asema.
Suomen Fengshui ry:n konsulttijäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita kaikessa konsulttitoiminnassaan.
Konsultti ottaa toimeksiantoja vain näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Suhtautuminen konsulttitoimintaan
Fengshui-konsultti kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.
Konsultin toiminta on vilpitöntä ja vastuuntuntoista.

2. Suhtautuminen asiakkaisiin
Fengshui-konsultin tavoitteena on asiakkaan hyvinvointi.
Konsultin toimintaa ohjaa pyrkimys ymmärtää asiakkaan arvomaailmaa, tapoja ja tarpeita.
Konsultti on vaitiolovelvollinen niistä henkilökohtaisiksi katsottavista asioista, jotka tulevat hänen tietoonsa työtehtävien myötä.
Asiakkaalle tulee kertoa, että vastuu ja päätöksentekovalta asiakkaan elämästä on hänellä itsellään.

3. Suhtautuminen ammattikunnan jäseniin
Fengshui-konsultit tukevat toisiaan työssään ja ammatillisessa kehittymisessä eri lähestymistavoista ja näkemyksistä huolimatta.

4. Toimeksiannot
Fengshui-konsultti on velvollinen ennen työn alkamista antamaan asiakkaalle asiallisen selvityksen konsulttipalkkioon vaikuttavista tekijöistä sekä siitä mitä menetelmiä hän käyttää.
Konsultin tehtävänä on selvittää asiakkaalle tekemiensä muutosten tarkoitus.

5. Markkinointi
Fengshui-konsultin markkinointi on luonteeltaan tiedottavaa ja ylisanoja välttävää.

Suomen Fengshui ry, 2000