Koulukunnat

FENGSHUIN KOULUKUNTIA

LUANTOU PAI (VUORENHUIPPU-KOULUKUNTA)
eli XINGFA (MUOTOKOULUKUNTA)

”Qi ratsastaa tuulella ja hajoaa; se pysähtyy veden rajaan.” (Guo Po 276-324)
Maaston ja vesistöjen muotoja ja tuulen kulkua tutkimalla pyritään etsimään suotuisin paikka kaupungin, kylän tai talon rakentamiselle. Rakennusta tarkasteltaessa otetaan huomioon sitä ympäröivät maaston muodot kuten myös muut rakennelmat ja kulkuväylät, huoneiden keskinäinen järjestely ja niiden tilan käyttö.
Qin vastaanottamiseen, keräämiseen ja säilyttämiseen käytetään apuna viittä menetelmää: havainnoidaan lohikäärme (long), maaperä (sha), vesi (shui), ilmansuunta (xiang) ja lopuksi pesä (xue), joka on suotuisin rakennuspaikka. Maastomuotojen kuvailemisessa käytetään neljää myyttistä eläintä, jotka alun perin edustivat taivaan neljän neljänneksen ilmansuuntia ja tähdistöjä. Neljä jumalaista vuorta (si shen shan) ovat:
vihreä lohikäärme (qinglong) idässä, punainen varpunen (zhuque) tai punainen lintu (zhuniao) etelässä, valkoinen tiikeri (baihu) lännessä ja musta soturi (xuanwu) tai musta kilpikonna pohjoisessa.

LIFA TAI LIQI PAI – QIN JAKAUTUMISEN KOULUKUNTA (KOMPASSIKOULUKUNTA)

Lifa on numerologinen systeemi, joka mittaa maan magneettikenttää ja tutkii sen vaikutusta qin laatuun, voimakkuuteen ja leviämiseen. Länsimainen nimi ”kompassikoulukunta” kertoo ilmansuuntien keskeisestä merkityksestä. Lifa käyttää apunaan seuraavia menetelmiä:
– Yinyang (jin-jang)
– Wuxing, lyhennys lauseesta ”Wu zhong liu xing zhi qi” – viidenlainen qi, joka hallitsee eri aikoina. Kutsutaan yleisesti viideksi elementiksi tai muutosvaiheeksi.
– Taivaan ja maan numerot: Hetu (jokikartta) ja Luoshu (Luo-joen kaavio) eli maaginen neliö.
– Bagua – kahdeksan trigrammia.

Analyysissä tila jaetaan keskipisteestä lähtien yhtä suuriin sektoreihin ilmansuuntien mukaan, ts. tarkastellaan minkälainen qi eri ilmansuunnista tulee kohti talon keskipistettä. Tilan luonne määräytyy sen mukaan, mihin ilmansuuntaan talon etu- ja takajulkisivut ovat sekä minkä ilmansuunnan sektorilla etuovi on. Liqi tutkii qin muutoksia ajassa ja ottaa huomioon ihmisen sopivuuden taloon hänen syntymäaikansa mukaan.

Bazhai – kahdeksan taloa
Analyysi perustuu baguaan (kahdeksaan trigrammiin) sekä yhdeksään Otavan tähtiin liitettyyn vaeltavaan tähteen. Talon gua kertoo talon energian luonteesta. Ihmiselle lasketaan syntymävuoden perusteella ming gua eli elämänluku. Talon ja ihmisen guan mukaan päätellään kummallekin suotuisat ja epäsuotuisat ilmansuunnat.

Zibai feixing – violetti-valkoiset lentävät tähdet
Myös Zibai feigong – Violetti-valkoinen lentävä palatsi; tai Zibai jiuxing – 9 violetti-valkoista tähteä.
Talon trigrammi lähtökohtana katsotaan Luoshu-kaavion numeroiden ja vuosittaisten numeroiden yhdistelmiä ja niiden vaikutusta rakennukseen.
Ihmisen ming guaa verrataan talon tähtiin.

Xuankong feixing – tila-aika lentävät tähdet
Lähtökohta on Luoshu, jonka tähdet (energiat) lentävät ajan kuluessa kaavion eri palatseihin. Talon rakennusvuosi yhdeksän 20 vuoden jakson ja julkisivun ilmansuunta 24 vuoren mukaan määräävät rakennuksen tähdet.
Tähdet kuvaavat tilassa vaikuttavan qin laatua ja sen muutoksia ajan kuluessa. Ihmisen ming guaa verrataan talon tähtiin.

Xuankong dagua – tila-aika suuri gua
Menetelmän perustana ovat Yijingin (Muutosten kirjan) da yuan gua (kahdeksan trigrammia) ja da cheng gua (64 heksagrammia). Dagua-koulu käyttää ajanlaskussa kahdeksaa ajanjaksoa, joiden pituudet lasketaan trigrammien yaojen (viivojen) arvoista. Talon ilmansuunta, aika ja ihmisen syntymäpäivä määritellään 64 heksagrammilla ja niiden 384 yaolla.

Sanhe – kolmoisyhdistelmä
Sanhen perustana ovat kaksitoista maallisten oksien mukaan nimettyä ilmansuuntaa. Xuangong feixing -koulun käyttämät 24 vuorta jaetaan 12 pariin. Vuorten jako pareihin ja niiden osoittamat ilmansuunnat riippuvat siitä, tarkastellaanko rakennusta, vuoria vai vettä. Ihmisen syntymävuoden maallista oksaa verrataan talon ilmansuuntiin. Myös ajan kulun tarkastelussa maalliset oksat ovat avainasemassa.

MUSTAN HATUN TIIBETILÄIS-TANTRINEN BUDDHALAINEN KOULUKUNTA

Thomas Lin Yunin 1986 Kaliforniassa perustama kirkkokunta, joka yhdistää fengshuissa käytettyjä kiinalaisen filosofian perusteita ja eri uskontojen kuten taolaisuuden ja buddhismin käsityksiä ja käytäntöjä länsimaisiin tieteisiin ja amerikkalaisen New Age -liikkeen menetelmiin.
Musta hattu -fengshuissa käytetään Hongkongissa kehitettyä ”Elämän tilanteet” -menetelmää, mutta alueiden määrääminen ilmansuuntien mukaan on hylätty. Bagua esitetään 3 x 3 nelikulmiota käsittävänä kaaviona (ts. Luoshu-kaavio). Jokainen ruutu symbolisoi ihmisen elämän osatekijöitä kuten uraa, rahaa, perhettä, avioliittoa jne. Baguan suunta määrätään niin, että 8-1-6-sivu asetetaan seinälle, jolla on huoneen ovi. Energian korjaukseen käytetään liikkuvia, eläviä ja painavia esineitä, valoa, ääntä, sähkölaitteita, bambuhuiluja, bagua-peilejä sekä rituaaleja ja transendentaalisia menetelmiä.

INTUITIIVINEN FENGSHUI

Nimitystä käytetään seuraavissa yhteyksissä:
– Muotokoulukunta
– Ympäristön suotuisien energioiden havaitseminen ja järjestely ihmisen intuitiota käyttäen. Joillakin ihmisillä on luontainen kyky aistia tai nähdä energioita; muut voivat saavuttaa kyvyn harjoituksin, jotka saattavat kestää kymmeniäkin vuosia.
– Mustan hatun koulukunnan edustama fengshui
– William Spearin, Lin Yunin oppilaan, tavaramerkki ”Intuitive Feng Shui®”

Koonnut Päivi Vilkki, 2001, 2002