Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.


Rekisterinpitäjä
Suomen Fengshui ry
PL 1339, 00101 Helsinki
info @ fengshui.fi
Yhdistysrekisterinumero: 165180

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Kristiina Mäntynen, puheenjohtaja
040-753 9553

Rekisterin nimi
Suomen Fengshui ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenyyden hoitamiseen tarvittava tietojen ylläpito, jäsenmaksujen keräämistä ja jäsenille tarjottavien palveluiden toteuttamista varten.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jäsennumero, jäsenmaksutiedot, liittymispäivä ja eroamispäivä sekä jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot ja jäsenyyden yhteydessä, kuten esimerkiksi koulutuksiin osallistumisien yhteydessä muodostuneet tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekistetöidyn omaa lupaa.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien hoitoon voidaan tietoja siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.

Oikeus tietojen tarkastukseen ja korjaamiseen
Jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Hänellä on myös oikeus mahdollisesti virheellisten tietojen korjaamiseen. Pyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle tai sen hetkiselle jäsenrekisterin pitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sekä manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa että sähköisesti talletettuja tietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja vain niiden yhdistyksen hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden toimesta, joiden tehtävään se kulloinkin kuuluu.

Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeen avulla sivusto tunnistaa sivustolla usein vierailevat kävijät ja mahdollistaa kävijöistä kertovien tilastojen laatimisen. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Päivitetty 25.05.2018.
Selosteen mahdolliset muutokset julkaistaan tällä sivulla.