Konsulttilistakriteerit

KONSULTTILISTAKRITEERIT

Suomen Fengshui ry:n konsulttilistalla olevat konsultit sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen laatimia fengshui-konsultin eettisiä ohjeita.

Yhdistys ei edellytä konsulttilistalle pyrkiviltä henkilöiltä minkään tietyn koulukunnan tai opettajan antamaa koulutusta, tai anna ohjeita siitä mitä fengshuin moninaisista menetelmistä konsultin on työssään käytettävä.
Listalle haluavan konsultin on kuitenkin osoitettava monialainen fengshui-tietämyksensä antamalla selvityksen siitä mitä menetelmiä hän on opiskellut ja mitä pääasiallisesti työssään käyttää. Ammatikseen fengshuita harjoittavan konsultin on joka tapauksessa tunnettava klassisen kiinalaisen fengshuin peruskäsitteet, ja kyettävä niitä kaikkia konsultaatiotyössään käyttämään. Näitä ovat:
-Yin-yang
-Viisi elementtiä eli qin muutosvaihetta sekä niiden keskinäiset suhteet
-Kahdeksan trigrammia
-Xiantian-bagua eli alkuperäinen bagua
-Houtian-bagua eli myöhempi bagua
-Hetu
-Luoshu
-Taivaalliset rungot ja maalliset oksat

Yhdistyksen hallitus arvioi hakemukset tapauskohtaisesti ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Jatkossa listakriteerejä on mahdollista tarvittaessa kiristää.
Tässä yhdistys seuraa erityisesti muiden maiden fengshui-yhdistysten käytäntöjä.
Näitä ovat esimerkiksi The Feng Shui Society (UK) ja The Feng Shui Society of Australia.

Kukin listalla oleva konsultti toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana vastaten itse omasta ammattitaidostaan ja työstään.

Konsulttilistalaisella on mahdollisuus saada tietonsa esille yhdistyksen nettisivulle.
Konsulttilistaa on jaossa myös yhdistyksen tilaisuuksissa, kuten messuilla.

Suomen Fengshui ry:llä on myös kouluttajalista Suomessa toimivista fengshui-kouluttajista.

Lisätiedot ja hakemuslomakkeet: info @ fengshui.fi

Suomen Fengshui ry, 1998-1999, 2006-2008 ja 2015